Skip to main content

Wat we doen.

Onze focus hebben we duidelijk aangebracht op de zakelijke markt: van agrarisch tot MKB en industrie tot (semi-)overheid. Daar zijn we goed in en daar ligt ons hart. Als het gaat om kwaliteit, doen we geen concessies. Dat begint bij de keuze van de producten waarmee we willen werken. Het moet van uitstekende kwaliteit zijn, die geborgd wordt door goede kwaliteitscontroles. Voorts moet de montageploeg aan onze kwaliteitseisen voldoen om namens ons te kunnen installeren. De aansluiting van omvormer(s) op het net doen we volledig in eigen beheer.

Door de installatie op te leveren middels een afsluitende Scope 12 inspectie, wordt de kwaliteit tenslotte ook bevestigd. Dit is dan weer belangrijk voor uw verzekeringsmaatschappij.

U kunt bij ons terecht voor:

  • Zonnepanelen. Op schuine- of platte daken, grondgebonden of op carports.
  • Batterij opslag. Hybride omvormers en bijbehorende batterijen.
  • AC werkzaamheden. Aansluiten van omvormers op het net, leveren en installeren van verdeelinrichtingen en het installeren van de benodigde communicatie apparatuur.
  • E-Mobility. Laadpalen of -pleinen.
Benieuwd naar de mogelijkheden?

Advies

Aan de grondslag van een goed advies ligt een gedegen intake gesprek waarbij enerzijds de wensen van de klant duidelijk naar voren komen en anderzijds de (on)mogelijkheden goed voor het voetlicht worden gebracht.

Op basis hiervan kunnen weloverwogen besluiten genomen worden waar beide partijen achter staan. Naar onze mening wordt hiermee de basis gelegd voor een succesvol project, resulterend in een tevreden klant.

Ontwerp

Jarenlange ervaring is van grote waarde om het ontwerp te laten aansluiten op de wensen en eisen van de klant en het daarbij behorend advies. Tevens dient het ontwerp steeds getoetst te worden aan de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en constructieve belastbaarheid.

Op basis van hoogwaardige satellietbeelden maken we een voorlopig ontwerp met CAD-software. Voor het maken van een definitief ontwerp vindt er  een schouw op locatie plaats om de mogelijkheden gedetailleerd te bekijken. Bij de schouw maken we gebruik van een drone om beeldmateriaal te verzamelen. Deze beelden worden gebruikt om het ontwerp te finaliseren.

Levering en installatie

Het moment van leveren en installeren valt in de regel tezamen en vereist een goede logistieke afstemming en voorbereiding.

De werkzaamheden vinden pas plaats zodra de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht conform voorschrift van de VCA. De onderconstructie -al dan niet verzwaard met ballastgewicht- wordt als eerste geplaatst, waarna de DC-bekabeling en panelen volgen. Tot slot worden de omvormers geplaatst.

Het aansluiten van de omvormers op het net en de eventueel noodzakelijke aanpassingen aan de aanwezige verdeelinrichting worden volledig in eigen beheer gedaan. Hierop volgt de inbedrijfname van de installatie en de inrichting van het monitoringportaal waarmee de klant inzicht krijgt in de prestaties van het PV-systeem.

Na de inbedrijfname wordt er een SCOPE 12 inspectie uitgevoerd. Zodra de installatie is goedgekeurd en het SCOPE 12 certificaat is behaald, wordt het project formeel afgerond en opgeleverd.

Neem contact op

SCOPE 12

Om de kwaliteit van ons werk te kunnen waarborgen worden alle installaties aan een grondige SCOPE 12 inspectie onderworpen door een onafhankelijk, SCIOS-gecertificeerd bureau.

De SCOPE 12 inspectiestandaard is tot stand gekomen uit een samenwerking tussen brancheorganisaties, Verbond van Verzekeraars en inspectiebedrijven. Meer informatie: Scios.nl.

Vanaf het eerste advies en ontwerp tot aan de oplevering en het uitvoeren van onderhoud nemen we de technische documentatie van SCOPE 12 en de geldende normen in acht.

Wat je doet, doe je goed - Anders kun je het beter laten.